GOPS ŁUBNIANY - SYSTEM DO ZAMAWIANIA INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO DOOR

Aby otrzymać login i hasło skontaktuj się z GOPS Łubniany 774211958

Login:

Hasło:
Transport można zamówić:
- poprzez aplikację
- bezpośrednio lub telefonicznie w GOPS Łubniany - tel. 774211958

Gmina Łubniany realizuje projekt grantowy pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". Głównym celem projektu jest wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Projekt grantowy Gminy Łubniany finansowany jest przez PFRON w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich.